Persatuan

Darwin : Gmana coba Indonesia ini mau bersatu, kuburan aja itu dipisah-pisah sesuai agama, muslim di mana, katholik kristen di mana, budha - Konghuchu di mana, Hindu di mana.

Jess : Ribet bersih-bersih kalau digabung, kan tiap2 agama beda-beda waktu ziarahnya. Kasian tukang bersih-bersihnya.

Darwin : ...