Mending jangan berdoa

Kalau berdoa hanya untuk kelihatan menjadi orang baik
Kalau berdoa hanya untuk kelihatan taat
Kalau berdoa hanya untuk kelihatan beriman

Kalau berdoa hanya untuk formalitas
Kalau berdoa hanya untuk mengeluh
Kalau berdoa hanya untuk mendoaan orang lain untuk celaka

Kalau berdoa hanya untuk ego pribadi.